İsim Tescil Sorgulama » Merdin Firma Şirket İsim Sorgulama İsim Tescil Sorgulama, firma şirket isim tescil sorgulama ve araştırma yapabilir, Merdin Patent marka danışmanlarından ücretsiz yardım alabilirsiniz.
İsim Tescil Sorgulama » Merdin Firma Şirket İsim Sorgulama
Sosyal İletişim Kanallarımız Cumhuriyet Cd. Şar, 47100 Mardin Merkez/Mardin +90 212 212 35 17 Merdin Patent Logo

İsim Tescil Sorgulama

İsim Tescil Sorgulama İsim Tescil Sorgulama, firma şirket isim tescil sorgulama ve araştırma yapabilir, Merdin Patent marka danışmanlarından ücretsiz yardım alabilirsiniz.
,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Sorgula  Tarih :  12.1.2019       Google Plus      
Cumhuriyet Cd. Şar, 47100 Mardin Merkez/Mardin +90 212 212 35 17 Merdin Patent

Merdin Patent Logo

İsim Tescil Sorgulama Mardin | Merdin Patent

İsim Tescil sorgulama üç ayrı başlık altına değerlendirilmesi gerekmektedir. Marka, şirket ve firma isimlerinin tescil sorgulama ve araştırmaları detaylı yapılmalıdır. Firma ve şirket isimlerinin sorgulama, araştırmaları için bağlı bulunduğunuz Ticaret Odası web sayfaları üzerinden araştırma, inceleme yapabilirsiniz.

 

Öncelikle aşağıdaki linkten tescili düşünülen marka, şirket, firma isminin, marka tescil kriterlerine uygun olup olmadığını Türk Patent Veritabanı üzerinden yapabilirsiniz. Domain yani  alan adı isimleri için ise yine aşağıdaki linkleri kullanarak tescili düşünülen isimlerinin aynı veya benzerin aynı veya benzer ürün ve hizmetlerde kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz.

 Marka, Patent, Tasarım Tescil
Sorgulama ve Araştırma
İsim Tescil SorgulamaTIKLAYINIZ
Patent Sorgulama
TIKLAYINIZ
Tasarım Tescil Sorgulama
TIKLAYINIZ
İsim Tescil Araştırma
TIKLAYINIZ
Yurtdışı Patent Sorgulama
TIKLAYINIZ


Öncelikle Mardin | Merdin Patent marka danışmanlarınca  ayrıntılı incelenen marka tescil kriterlerini, resen RET ve/veya itiraz üzerine RET gerekçelerini marka tescili nedir nasıl yapılır başlıklı yazımızdan ve marka araştırma yaparken dikkat edilecek önemli hususları ise marka tescil sorgulama nedir ve nasıl yapılmalıdır başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz...

Ancak bu ön araştırmanızdan sonra mutlaka tescili düşünülen marka, firma ve şirket isimlerinin, marka tescil kriterlerine uygun olup olmadığı konusunda uzman Mardin | Merdin Patent Marka ve Patent vekil ve danışmanlarından  yardım ve destek almak ileride olası sorunları bertaraf edecektir.

 

Mardin | Merdin Patent, isim tescil araştırma işlemlerinde sadece aynı veya benzer başvuru veya tescillerin olup olmadığını değil, hukuki zeminlerde sorun yaratabilecek niteliklerde karıştırma, iltibas ve çağrıştırma tehlikesinin olup olmadığını ve en önemlisi de olası itiraz ve davalarda muhtemel sonuçları da hukuki mütalaa niteliğinde yazılı olarak raporlamaktadır.

 

İsim tescilinde üç önemli alanda isim tescil sorgulama ve araştırma yapılmalıdır. Bunlar;

 

Mardin | Merdin Patent | İsim Tescil Sorgulama Kriterleri

 

Mardin | Merdin Patent olarak öncelikle tescili düşünülen marka, firma ve şirket isimlerinin marka tescil kriterlerine uygun olmadığı, gerektiğinde marka tescil başvuru yapıldığında Türk Patent' in olası RET risikleri ve/veya önceden tescilli aynı veya benzer markaların itiraz etmesi halinde muhtemel sonuçları için konusunda uzman ve deneyimli Mardin | Merdin Patent ve iştiraki olduğu Etkin Patent marka vekil ve danışmanlarından yazılı olarak alabilirsiniz.

 

Mardin | Merdin Patent marka vekil ve danışmanları referanslar bölümünden de görebileceğiniz binlerce marka için hazırladıkları marka tescil yol haritalarında % 100' e yakın isabet sağlamıştır. Dahası Mardin | Merdin Patent olarak tescil edilecek ismin sadece marka tescil kriterlerine uygunluğu değil, markalaşmaya uygun olup olmadığı da incelenmekte ve konu hakkında başvuru sahibine ayrıntılı bilgilendirme ve danışmanlık yapılmaktadır.

Mardin | Merdin Patent marka isimlendirme uzmanlarınca hazırlanan Yeni Marka İsmi Yaratmak başlık yazımızı, hem alan adı hem de marka ismini bulmanıza yardımcı olacak marka ismi bulma başlıklı yazımızı, şirket ve firma unvanları bulmaya yarayacak firma isimleri ve şirket isimleri başlıklı yazılarımızı, isimlerinin marka hukuku bakımından haklarının incelendiği  isim hakkı alma başlıklı yazımızı ve bu isimleri sorgulama ve araştırma yapabileceğiniz isim tescil sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz..

Bugüne kadar tescil edilmiş olmasına rağmen markalaşmaya uygun olmaması nedeniyle kullanılmayan binlerce marka bulunmaktadır. Dahası asıl istenen marka ibarelerinin tescilli olması nedeniyle ilave ek kullanılarak başvuru ve tescil edilmiş binlerce marka ismi, arzu edilen ölçüde etki yaratmadığından yapılan tüm yatırımlar heba edilerek yeniden yeni bir marka isimleri de inşaa edilmektedir.
 

Mardin | Merdin Patent olarak, pazarlamada üstünlük sağlayacak niteliklerde olan ancak ilave ekler nedeniyle bırakın olumlu etki ve izlenimi marka algısını önemli ölçüde zayıflatacak ilave eklerin kullanılmasını önermediği gibi, mümkün mertebe ayırt edicilik sağlayan ve tüm pazarlama aksiyonlarında üstünlük sağlayabilecek ve gerçekten güçlü bir marka algısı yaratacak niteliklerde isimlerin revizyonları yapmaktadır.

Bu arada Mardin | Merdin Patent' in iştiraki olduğu Etkin Patent'in yenilikçi projelerle paket markalaşma projeleri üretmiş marka danışmanlarınca hazırlanan isim tescil sorgulama başlıklı yazının da incelenmesini öneriyoruz.

 

O halde isim tescilinde iki önemli konuda yani “tescili düşünülen ismin öncelikle markalaşmaya uygun olup olmadığı” ve “tescil edilecek marka isminin tescil ve hukuki kriterlere uygunluğu” mutlaka konusunda uzman marka vekil ve danışmanlarınca incelenmesi gerekmektedir.

 

Mardin | Merdin Patent | Alan Adı (Domaın) Sorgulama ve Araştırma

 

Online tescil sayfamızda bulunan “alan adı” bölümünden tescili düşünülen isimlere uygun alan adlarının (domain) olup olmadığını inceleyebilirsiniz. COM  ve NET vb. uzantılı alan adlarının olmaması halinde COM TR alan adlarının tescil süreçleri farklı olduğundan Mardin | Merdin Patent Danışmanlarından yardım ve destek alabilirsiniz.

 

İsim tescili yapılacak alan adının, ulusal ölçekli marka konumlandırılması yapılmış ve temel pazarlama hedefi Türkiye olacaksa mutlaka COM TR veya en azından COM uzantılı olmalıdır. Mardin | Merdin Patent olarak NET alan adı uzantısı dahil info, web.tr, name veya NAME TR vb. alan adlarını önermemektedir.

Bu

Dahası ve en önemlisi marka isminin aynısının barındıran alan adı tahsis ve tescil edilmelidir. Çoğunlukla başlangıçta ürün ve hizmetin niteliklerini barındıran alan adları cazip görünse bile, zamanla ilave edilen ekin aslında ürün ve hizmetin markalaşmasına katkı sunmadığı gibi zayıflamasına sebebiyet verdiği anlaşılmakta ancak uzun senelerce kullnaımı nedeniyle istemiyerek de olsa kullanımına devam edildiği gibi asıl marka isminin bir başkası adına faklı mal ve hizmetlerde tescil edildiğinden yeniden tahsis ve tescili de mümkün olmamaktadır.

 

Mardin | Merdin Patent olarak, örneğin “isim tescil” ibareli markamız olduğunu varsayarsak,  tahsis ve tescil edilecek en uygun alan adı “isimtescil.com ve/veya isimtescil com tr “ alan adı olmalıdır.

 

Yine Mardin | Merdin Patent olarak örneğin etkinpatent.com vb gibi asıl faaliyet alnıyla ilişkikendirimek zorunda olan isimler için ürün veya hizmetin niteliklerini bildirir ilave ekler kullanılmasını önermektedir.

 

Mardin | Merdin Patent özellikle COM TR  başta olmak üzere alan adı tahsis ve tescillerinde ayrıcalıklı ve yenilikçi çözümler üretmektedir. Sizlerde isim tescili yapılacak alan adları konusunda her zaman Mardin | Merdin Paten marka danışmanlarından yardım ve destek alabilirsiniz.

 

Mardin | Merdin Patent | Firma Şirket İsmi Sorgulama Kriterleri

 

Mardin | Merdin Patent olarak, Tescil edilecek isimlerin aynı zamanda şirketinizin ticaret unvanı olarak da kullanılması düşünülüyorsa bağlı olduğunuz Ticaret Odası web sayfasından ve/veya online şirket kuruluşu nedeniyle muhasebeciniz erişim sağladığı unvan sorgulama sayfalarından şirket ismi araştırma yapılmasını mutlaka öneriyoruz.

 

Ancak tescil edilecek ismin bir başkası adına unvan olarak tescil edilmesi nedeniyle ilave edilecek eklerin marka hukuku bakımından yeteri derecede ayırt edici olup olmadığını ise Mardin | Merdin Patent marka vekil ve danışmanlarınızdan öğrenebilirsiniz.


Çoğunlukla tescil Ticaret Unvanının bir başkası adına tescilli olması nedeniyle aslında tescilli unvan ile marka hukuku bakımında aynı veya benzerliğin aşılmadığı ilave ekler kullanılmakta ve zaman içerisinde gerek önceki tescilli şirket veya marka sahibi tarafından dava konusu yapılmaktadır.

 

Ticaret Odalarının kayıt/tescil şart ve koşulları ile marka tescil şart ve koşulları farklıdır. Ticaret Odaları sadece karışıklığa sebep olmaması izin verdiği ilave ekler çoğunlukla marka hukuku bakımından yeteri derecede ayırt edicilik koşulları sağlayamaması nedeniyle önceki ticaret unvanı veya marka haklarına dayanak yapılarak dava konusu yapılmaktadır.

 

Mardin | Merdin Patent olarak, Şirket unvanların dava konusu olması ve bir şekilde terkin edilmesi halinde yapılan anlaşmalar, banka hesapları, sözleşmeler vb. önceki Unvan ile yapılmış tüm iş ve işlemler yeniden düzenlenmesi gerektiği gibi telafisi oldukça güç imaj kayıplarına sebebiyet vereceğinden marka hukuku bakımından ayırt edici olmayan ilave eklerin hiçbir şekilde kullanılmamasını önermektedir.

Mardin | Merdin Patent ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent olarak şehir ve şehirlerin değerleriyle örtüşen, yenilikçi projelerle oluşturulmuş yeni marka isimleri, güçlü marka algısı yaratan logo tasarım ve kurumsal kimlik tasarımları ve bunları düşük bir bütçeyle lansmanını yapabilecek yeni nesil web tasarımları arıyorsanız bize ulaşınız.

Mardin | Merdin Patent ve iştiraki olduğu Etkin Patent binlerce muhasebe bürosu ve mali müşavirlerine şirket kuruluşlarında tercih edilen şirket Unvanının marka hukuku bakımından ayırt edici niteliklerde olup olmadığı hususlarında danışmanlık, yardım ve desteklerinin yanı sıra arzu edilmesi halinde ilgili unvanın dava konusu veya marka başvuru yapılması halinde muhtemel sonuçlarını da hukuki mütalaa niteliğinde raporlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için iletişim adreslerimizden Mardin | Merdin Patent danışmanlarından yardım ve destek alabilirsiniz.

İsim Tescil Sorgulama

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu
MUTLU MÜŞTERİLER
Ülkemizdeki genel yaklaşımın kervan yolda dizilir atasözüyle örtüştüğünü düşünürsek her aşamada bir sorunla yüzleşmek ve bedel ödemek kaçınılmaz oluyor. Etkin patentin ,Marka ve Patent konusunda hem yola çıkmış hem de hazırlık yapanların rota belirlemek açısından en güvenilir partneri olmayı hak ettiklerini düşünüyoruz.


E-Bülten